Starting Lineup

# Name Birth Day
1Craig Millar10/29/1990
2Atsushi Sakate06/21/1993
3Shohei Hirano08/03/1993
4Sam Wykes04/25/1988
5Daniel Heenan11/17/1981
6Shunsuke Nunomaki (Cap)07/13/1992
7Matt Todd03/24/1988
8Jack Cornelsen10/13/1994
9Keisuke Uchida02/22/1992
10Takuya Yamasawa09/21/1994
11Kenki Fukuoka09/07/1992
12Rikiya Matsuda05/03/1994
13Yasutaka Sasakura08/04/1988
14Akihito Yamada07/26/1985
15Keisuke Moriya03/04/1994
16Shota Horie01/21/1986
17Keita Inagaki06/02/1990
18Asaeli Ai Valu05/07/1989
19Kotaro Yatabe07/29/1986
20Masaki Tani09/18/1990
21Fumiaki Tanaka01/03/1985
22Harold Vorster10/11/1993
23Iori Kaji01/30/1992