Starting Lineup

# Name Birth Day
1Youki Nakanishi (Cap)06/30/2000
2Kini Aogaki09/27/2001
3Asaeli Lausii01/26/2000
4Shuta Ishiyama09/20/2000
5Takeru Miyamoto05/20/2000
6Shunpei Asai11/04/2000
7Kenjirou Fujiwara10/10/2002
8Tebvta Poleo03/16/2001
9Ryunosuke Fujiwara10/10/2002
10Shuya Kakutani06/30/2001
11Towa Segawa03/08/2002
12Youya Ito10/03/2001