Starting Lineup

# Name Birth Day
1Junnosuke Tanada10/12/1999
2Keita Ihara11/25/2001
3Tomohiko Yajima12/26/2001
4Kounosuke Tanada09/30/2001
5Kazuki Mizoguchi (Cap)01/07/2001
6Koutarou Yokomae05/30/2001
7Toshiki Kurosawa06/25/2001
8Taichi Yamazaki09/19/2001
9Atsuhiro Oota05/11/2000
10Takahiro Hirata02/05/2002
11Sota Ihara09/08/2000
12Shu Tsukada11/25/2001