Starting Lineup

# Name Birth Day
1Kengo Suyama02/08/2002
2Kakeru Esumi11/15/2001
3Sera Tanaka02/08/2001
4Eiji Umehara12/08/2000
5Daisuke Inoue05/04/2001
6Seiryu Higuchi05/30/2000
7Kouta Hasegawa (Cap)06/23/2000
8Koudai Kashiwada01/16/2001
9Suzuya Takamoto08/01/2000
10Takayo Shimizu02/02/2001
11Yougo Shigeta10/11/2001
12Nao Yoshida08/23/2000