Starting Lineup

# Name Birth Day
1Itsusei Takehara10/19/2000
2Seiki Hidaka09/03/2000
3Youri Inoue09/27/2001
4Shunki Yuasa08/23/2000
5Souma Matsusaki03/30/2001
6Lumina Saitou07/09/2001
7Sousuke Kiyoyama (Cap)01/09/2001
8Youya Wakabayashi04/23/2000
9Koutarou Saitou12/09/2000
10Satoshi Seo12/28/2000
11Ryunosuke Kuroki08/13/2000
12Kai Kuroki10/19/2001