Starting Lineup

# Name Birth Day
1Kousuke Yamashita05/30/2001
2Tomu Aoki03/08/2002
3Shu Yamashita11/27/2000
4Kai Miyauchi (Cap)07/09/2000
5Takahiro Tsurumaru08/30/2000
6Ibuki Hoshihara08/18/2000
7Shu Sameshima11/25/2001
8Ryohta Yotsumoto04/05/2001
9Rintarou Yamaguchi07/03/2001
10Soushi Matsumoto06/06/2000
11Noritake Shibayama07/18/2001
12Hiroki Komatsu10/09/2001