Starting Lineup

# Name Birth Day
1Kengo Suyama02/08/2002
2Kakeru Esumi11/15/2001
3Sera Tanaka02/08/2001
4Koudai Kashiwada01/16/2001
5Daisuke Inoue05/04/2001
6Seiryu Higuchi05/30/2000
7Kouta Hasegawa (Cap)06/23/2000
8Keisuke Yoshimura11/17/2000
9Shunya Sasaki04/20/2001
10Takayo Shimizu02/02/2001
11Hiroto Sasama06/07/2001
12Nao Yoshida08/23/2000