Starting Lineup

# Name Birth Day
1Harris Sam11/14/2000
2Daigo Ito02/27/2001
3Ryuya Harada12/27/2000
4Kansuke Kaneko (Cap)07/27/2000
5Hiroto Maruyama03/16/2001
6Tetsu Wasaki07/22/2000
7Naoki Karasawa08/31/2000
8Ryusei Kanou07/26/2000
9Ryusei Kawamura12/10/2000
10Amon Watanabe07/23/2002
11Harris Mac05/22/2002
12Tomoyuki Moroda01/25/2001