Starting Lineup

# Name Birth Day
1Towa Iwakura06/27/2001
2Kanta Kubota02/24/2002
3Sho Morishita04/15/2000
4Tatsuki Uomi10/31/2001
5Naoto Tonogaito07/07/2000
6Ryohta Naruse08/02/2001
7Gaku Kuwahara08/04/2001
8Daikichi Oshiro04/14/2001
9Naoya Fuchihara10/17/2000
10May Yamamoto04/21/2001
11Kazuto Kitano08/01/2001
12Takuru Naka (Cap)03/26/2001