Starting Lineup

# Name Birth Day
1Tetsuta Nakajima04/20/2000
2Haruya Sasaki06/21/2001
3Iori Tani10/28/2002
4Tomoya Iritani11/04/2000
5Yousuke Mukai12/09/2000
6Kouki Kuroda12/05/2001
7Shinpei Wada03/15/2001
8Hiroki Ikeda11/15/2000
9Hikaru Tarajima06/09/2002
10Ryouya Takagi (Cap)07/28/2000
11Masaki Nakase02/13/2001
12Kazuki Kawahigashi07/17/2001