Starting Lineup

# Name Birth Day
1Shunsuke Ito (Cap)05/02/2000
2Youta Akihama05/16/2002
3Shusaku Nishiyama05/22/2000
4Kouki Taguchi09/01/2000
5Makoto Watanabe06/19/2001
6Kenya Nishikawa06/03/2001
7Kanta Tsuda10/17/2000
8Kenji Satou01/04/2003
9Takehito Ekawa08/19/2000
10Daisuke Ito07/15/2001
11Taisei Konishi09/01/2000
12Masaki Yoshizawa12/17/2000