Starting Lineup

# Name Birth Day
1Kouhei Yaegashi04/05/2000
2Ryouma Satou (Cap)09/14/2000
3Kanata Neko04/06/2000
4Takahiro Kitada04/01/2001
5Kuuga Gotou07/02/2000
6Taisei Hatakeyama09/12/2001
7Youhi Tetsuka10/04/2000
8Ryosuke Kikuchi10/12/2000
9Kento Yaegashi01/18/2001
10Fumiya Dobashi02/13/2001
11Kai Ito01/23/2001
12Arata Abe01/05/2001