Starting Lineup

# Name Birth Day
1Itsusei Takehara10/19/2000
2Yoshinori Hashimoto12/21/2001
3Taisuke Kinoshita01/04/2001
4Takahiro Nakamiya01/08/2002
5Souma Matsusaki03/30/2001
6Lumina Saitou07/09/2001
7Sousuke Kiyoyama (Cap)01/09/2001
8Seiki Hidaka09/03/2000
9Koutarou Saitou12/09/2000
10Satoshi Seo12/28/2000
11Ryunosuke Kuroki08/13/2000
12Kai Kuroki10/19/2001