Starting Lineup

# Name Birth Day
1Takumi Sue03/08/1998
2Kaito Hirasamu01/20/1998
3Kento Matsumoto07/11/1998
4Tomoya Kimura04/04/1998
5Kakeru Okumura10/10/1998
6Kohei Kamei06/27/1997
7Takahito Sugahara09/22/1996
8Brodi Mccurran05/24/1994
9Taiga Ozaki09/25/1998
10Kotaro Tatsuno05/17/1998
11Kouki Takeyama (Cap)09/25/1996
12Nicholas Mccurran06/13/1996