Starting Lineup

# Name Birth Day
1Ryuta Kano05/10/1992
2Taichi Yoshizawa07/18/1991
3Chiro Matsui11/11/1994
4Hayashi Taisei06/27/1992
5Naoki Motomura04/11/1992
6Dai Ozawa (Cap)05/08/1989
7Katsuyuki Sakai09/07/1988
8Kosuke Hashino11/20/1987
9Kameri Soejima06/01/1983
10Rikiya Oishi01/29/1993
11Joe Kamana09/23/1991
12Jose Seru02/09/1991