Starting Lineup

# Name Birth Day
1Sione Afemui01/30/1999
2Takumi YAMADA01/09/1999
3Riya ISHIKAWA11/09/1996
4Kouta MATAYOSHI07/25/1997
5Jyunta MACHIDA04/13/1998
6Takuya NAGANO11/18/1998
7Hitoshi KOZAWA04/23/1996
8Timo Sufia11/07/1996
9Katsuya Kawai03/04/1998
10Kichi UEZATO (Cap)01/25/1997
11Rentoro MURAKAMI04/24/1996
12Chikamasa YANA07/06/1998