Starting Lineup

# Name Birth Day
1Morgan Morrow08/09/1989
2Elizabeth Pera03/23/1993
3Charlotte rose Arnopp scanlan07/30/1988
4Mizuho Kataoka10/11/1994
5Aoi Mimura08/24/1989
6Rinako Yokoyama07/14/1987
7Mio Suzuki11/10/1990
8Masako Koiso12/03/1990
9Veronica Schiavon07/24/1982
10Futaba Aoyagi06/24/1992
11Misato kozuki (Cap)02/07/1996
12Ikumi Suzuki02/10/1990