Starting Lineup

# Name Birth Day
1haruka yamaguti04/27/2000
2chika shelley ike10/18/2000
3sakura yoshikawa04/11/2000
4ayumi naganawa (Cap)08/22/2000
5aoi nomoto05/19/2002
6madoka tadano06/17/2001
7madoka sasada06/03/2000
8yuria kitami02/10/2001
9mako yazaki04/21/2000
10suzuka  nakashima06/19/2002
11ayu oonuki03/16/2002
12mizuho soneda08/05/2000