Starting Lineup

# Name Birth Day
1Haruka Yamaguti04/27/2000
2chika shelley ike10/18/2000
3Sakura Yoshikawa04/11/2000
4Ayumi Naganawa (Cap)08/22/2000
5Aoi Nomoto05/19/2002
6madoka tadano06/17/2001
7Madoka Sasada06/03/2000
8Yuria Kitami02/10/2001
9Mako Yazaki04/21/2000
10Suzuka Nakashima06/19/2002
11Ayu Oonuki03/16/2002
12Mizuho Soneda08/05/2000