Starting Lineup

# Name Birth Day
1Junki Tokota12/23/2001
2Ryouhei Kii02/16/2001
3Kouhei Suzuki05/09/2000
4Yousuke Kii03/15/2001
5Youku Konno04/18/2000
6Shunsuke Ito05/02/2000
7Shusaku Nishiyama05/22/2000
8Hayate Hiraishi02/09/2002
9Taisei Konishi (Cap)09/01/2000
10Kanta Tsuda10/17/2000
11Jyun Sasaki07/17/2000
12Takehito Ekawa08/19/2000
13Ren Odahara08/07/2000
14Kenya Nishikawa06/03/2001
15Daisuke Ito07/15/2001
16Motohiro Tarajima06/23/2000
17Kounosuke Mari08/26/2001
18Kazuaki Yamaguchi05/01/2000
19Daikichi Ito11/21/2000
20Fuuto Hirakata05/06/2000
21Takehito Kamei01/07/2002
22Kouki Taguchi09/01/2000
23Kyouichi Okada12/29/2000
24Masaki Yoshizawa12/27/2000
25Shota Amo12/24/2001