Starting Lineup

# Name Birth Day
1Tadatsugu Kanayama09/08/2000
2Youdai Hayashi10/30/2000
3Ritsuki Nakayama01/10/2002
4Shogo Yamamura03/24/2001
5Naoki Yoshino08/21/2000
6Youki Tsujitani05/06/2001
7Kouki Kiyosaki12/03/2000
8Youichirou Terui (Cap)05/09/2000
9Kazuma Yamawaki01/31/2002
10Keisuke Mizuno12/05/2000
11Youki Toyoda05/03/2001
12Fuuga Maekawa08/13/2001
13Kousei Manabe05/15/2001
14Katsuto Sumikama02/27/2001
15Raima Tsuno04/03/2000
16Keisuke Kohri10/05/2000
17Kazuki Maegawa07/02/2001
18Tatsuya Tamura02/05/2001
19Nao Horami07/18/2001
20Taichi Takemura06/02/2000
21Yamato Nishimura11/14/2000
22Hiroki Handa11/29/2001
23Ryuta Morishita05/02/2000
24Kouki Yui12/25/2000
25Kousei Manabe04/24/2001