Starting Lineup

# Name Birth Day
1SUGURU TAKAOKA02/02/2001
2TETUSTPEI YAMADA06/05/2000
3KAITO ASAI04/14/2000
4HAYATO KIURAMOTO12/02/2000
5JINNOSUKE MAWATARI04/25/2000
6YOUYA KAWAMURA04/12/2000
7Uno Kyohei05/15/2001
8RIKUTO YOSHIDA (Cap)06/15/2000
9Kanata Numa08/23/2001
10HARUHIRO SAKAHARA02/27/2001
11TAKUMA YASUI10/26/2000
12KOUJI HORITA07/30/2000
13RYOJI EBATA08/05/2000
14YOSHIAKI TANIGUCHI11/20/2001
15YURAJI MUTOH07/30/2001
16KIYOMICHI KUMADA04/07/2000
17KUNPEI ABE10/05/2001
18Reo Akai01/29/2002
19Kazuki Oshita08/22/2001
20KAKERU MATSUI07/11/2001
21RYOTA ICHIKAWA06/15/2001
22Toma Maezono04/17/2001
23Ryota Nakatsuka05/09/2001
24SYOTA UMENAGA03/15/2001
25ITSUKI KUNIGO08/19/2000