Starting Lineup

# Name Birth Day
1Reona Suzuki05/27/2001
2Yawara Konno12/01/2000
3Tsubasa Andou12/19/2000
4Yohta Watanabe11/03/2000
5Takashi Hatakeyama05/05/2000
6Shu Yamauchi04/30/2000
7Rei Hasegawa06/29/2001
8Seima Arai10/08/2001
9Ryo Ohki07/10/2001
10Taiga Sakai08/06/2000
11Ryohta Nemoto04/01/2001
12Tatsuki Matsumoto07/31/2000
13Rikuto Takeuchi06/12/2001
14Youta Morioka10/23/2001
15Naoya Hijikata (Cap)07/19/2000
16Raichi Yokomichi07/26/2001
17Ryouga Sasaki12/23/2000
18Hiromu Suzuki08/23/2000
19Ryohta Tadano10/20/2000
20Sota Ueno06/16/2001
21non01/01/1980
22non01/01/1980
23non01/01/1980
24non01/01/1980