Starting Lineup

# Name Birth Day
1Kiyoaki Ookushi10/14/2000
2Toshihide Ohoe08/26/2000
3Tatsuki Matsuo04/04/2000
4Hiroyuki Amano07/17/2000
5Shuto Kamo06/04/2001
6Takashi Hirai (Cap)03/26/2001
7Kenta Masuda04/12/2001
8Kisuke Fukushima06/14/2000
9Kousei Hirai09/01/2000
10Shinpei Fukada10/01/2001
11Kantarou Shiraishi07/13/2000
12Ryuta Imokawa02/13/2002
13Takuya Nitsuta05/11/2000
14Daisuke Izaki04/19/2001
15Youto Nishimura08/18/2001
16Ryuto Watanabe07/17/2001
17Takuya Hidaka08/28/2000
18Makoto Fujino11/17/2000
19Riku Matsuo07/18/2001
20Masashi Hirai03/26/2001
21Wataru Kobayashi07/26/2001
22Kaoru Abe09/13/2001
23Iori Kinoshita12/13/2001
24Ryotarou Kaida05/06/2001
25Atsushi Yamato12/04/2001