Starting Lineup

# Name Birth Day
1Ryohta Tsuda07/28/2001
2Towa Taniguchi02/22/2001
3Itsusa Hosoya01/04/2002
4Shige Inoue03/22/2001
5Youki Mori03/17/2001
6Tohgo Takamoto (Cap)03/09/2001
7Manato Ikeda01/11/2001
8Keisuke Kanazawa05/06/2001
9Hikaru Nakamura11/13/2000
10Hideki Yamamura10/09/2000
11Shunichiro Oonishi08/03/2000
12Tomoya Nagai07/14/2000
13Tenro Nakayama05/12/2000
14Genki Kitaguchi04/22/2000
15Rei Miyake05/06/2000
16Youdai Ichihashi08/03/2000
17Takuma Kawase08/11/2000
18Ryouya Takenaga11/01/2001
19Keisuke Kimoto05/10/2001
20Youri Oono04/03/2000
21Youto Nakajima01/04/2001
22Hiromi Okamoto03/29/2001
23Youya Kitaoka11/11/2000
24Kazuki Yamada10/27/2000
25Taisyou Ishikawa01/10/2001