Starting Lineup

# Name Birth Day
1Ryohta Kouso07/11/2000
2Shouta Nakamura12/31/2000
3Ryutarou Koutake08/16/2000
4Hiroto Koga05/16/2000
5Itsusei Kuwajima04/25/2000
6Sota Kuroomaru07/01/2000
7Kaito Hanzyo12/11/2000
8Kuugo Ishikawa02/26/2002
9Kouhei Yamada12/26/2000
10Keigo Takahashi01/05/2001
11Youto Mizuma (Cap)11/27/2000
12Kisaburou Miyoshi10/25/2001
13Matoi Yasunaga08/04/2000
14Keisuke Hidaka07/31/2001
15Youtarou Yano04/11/2000
16Asahi Shigyo06/15/2000
17Soushi Ikeda07/15/2000
18Shuto Shinzato10/15/2001
19Wataru Murata07/26/2000
20Rin Miyagami12/09/2001
21Koudai Hirao02/14/2001
22Fumiya Saitou08/26/2001
23Daiki Tachikawa05/10/2001
24Riku Shintoh01/19/2000
25Takuto Taniguchi01/18/2001