Starting Lineup

# Name Birth Day
1Takahiro Sugiura10/04/1983
2Yasunori Hoshimoto10/24/1989
3Hikaru Ishizawa05/12/1991
4Toshihiro Nishii12/03/1990
5Ryuichiro Fukutsubo08/16/1988
6Nobuyoshi Arai (Cap)07/13/1989
7Shohei Shitayama07/19/1991
8Nardus Van Der Walt02/22/1992
9Kohei Hamazato05/25/1988
10Hiroshi Tashiro10/14/1987
11Andrew Everingham01/29/1987
12Andre Esterhuizen03/30/1994
13Siliva Ahio10/05/1986
14Sooyoung Wang05/11/1993
15Binjamin Ray Yagi03/05/1988
16Kota Kumamoto11/24/1988
17Hencus Van Wyk03/02/1992
18Dongwon Shin12/12/1986
19Yusuke Hamazato08/17/1984
20Eito Tamura05/31/1982
21Satoshi Tsuruoka07/28/1990
22Satoru Sawatari08/02/1985
23Tatsuya Fukuzaki02/12/1994