Starting Lineup

# Name Birth Day
1TOMOHIRO KUBO05/02/1981
2KEN TSUKAGOSHI09/12/1977
3TAKURO YONEYA12/12/1990
4YUTA IBA10/27/1987
5FUKUDOMI TAKAYUKI03/29/1983
6KEISUKE GOTO05/20/1991
7Nataniela Oto05/16/1978
8AKIYOSHI KAWAGUCHI12/22/1987
9TOMOKI YOSHIDA02/22/1982
10MIZUKI YANAGIHARA11/10/1988
11TETSURO MIURA07/17/1986
12RYOTA FUJII12/02/1984
13TAKUMA TAKAHASHI (Cap)08/17/1990
14KOTARO NAKAMURA01/21/1992
15TASUKU SATO11/27/1986
16MITSURU FUKAYA07/14/1972
17TAKUYA KAWAMURA04/05/1977
18MASANOBU TAKAHASHI12/13/1991
19JUN SHIMIZU05/22/1986
20HIDEKI IGARASHI01/04/1973
21KENTA SAITO05/08/1991
22TAKURU MARUMOTO10/24/1991
23SATOHIRO AIDA07/17/1970