Starting Lineup

# Name Birth Day
1KAI KUSAHANA11/27/1993
2TAKATO TATEYAMA10/08/1992
3RAITAROU ISOBE07/19/1984
4TAKASHI KONDOU08/02/1984
5JUN YAMAZAKI11/18/1979
6RYOUTAROU IZUMI04/10/1993
7RYUSUKE MATSUKAWA03/14/1988
8NATSUKI OKAMOTO08/27/1984
9NOKI INABA (Cap)10/10/1984
10RYOUSUKE SUZUKI05/23/1993
11TAKEO OKETANI05/19/1993
12RYUSUKE UCHIYAMA04/27/1988
13AKIHIRO SHIMIZU10/18/1992
14EMON SAITOU10/16/1984
15RYO SUZUKI04/03/1993
16ATSUTERU HORIKIRI06/14/1994
17TASUKU NARA10/31/1991
18MITSUHIRO IRIMICHI01/27/1991
19KAZUKI HIMORO10/11/1984
20HARUKI TANAHASHI05/15/1994
21NOZOMU KONDA12/03/1993
22NAOYA KONDOU03/15/1993
23YUTAROU KANDA08/13/1994