Starting Lineup

# Name Birth Day
1HIDEKI KAWAMURA12/24/1980
2KENTA LWAKURA04/02/1985
3KENTARO KITADA08/27/1992
4NAOYA KOSAKA06/08/1992
5AYUMU OOURA07/28/1992
6TATSUNARI KATO06/02/1994
7TOMOYA TANAKA07/17/1980
8YUHILMURA12/28/1993
9TOMONOBU SUZUKI10/02/1992
10DAICHI NOMURA (Cap)09/11/1992
11TATSUMA TAKAI09/19/1990
12MASAAKI YANEDA07/25/1990
13KAITO KIMURA07/21/1992
14MASAKI OKADA03/31/1993
15YUTA TAKAKURA05/06/1993
16SAKUHIRO HARANO08/14/1990
19DAISUKE YAMASHITA06/13/1994
20KENTA NAKANISHI08/08/1990
21TOMOKI NISHIYAMA01/13/1991
22NOZOMI MORISHIMA02/09/1993