Starting Lineup

# Name Birth Day
1ERIKO HIRANO (Cap)04/26/1992
2MIYA HIROTA02/01/1997
3CHAPTTTE ROSE ARNOPP-SCANLAN07/30/1988
4Mizuho Kataoka10/11/1994
5Mio Suzuki11/10/1990
6Ikumi SUZUKI02/10/1990
7Veronica Schiavon07/24/1982
8Futaba Aoyagi06/24/1992
9Mizuho Ito02/05/1992
10Rinako YOKOYAMA07/14/1987
11Maira Bravo01/16/1991
12Ciara Malone03/21/1994