Starting Lineup

# Name Birth Day
1Noeru Yasui08/03/2002
2Nodoka Minamino11/23/2002
3Rinka Hayashi04/16/2002
4Asano Sagawa04/18/2002
5Miou Uematsu (Cap)12/28/2002
6Mio Nishimura11/29/2002
7Yuka Takai10/27/2003
8Seiroku kanau04/14/2002
9Nao Kitaoka12/22/2002
10Sakino Naka04/17/2003
11Asuka Yamashita04/25/2003
12Koyuki Matsuhita12/26/2003