Starting Lineup

# Name Birth Day
1Ryota Tanaka10/23/2002
2Sota Takagi09/13/2002
3Koudai Kurashima12/25/2002
4Kaoru Narita05/04/2002
5Gen Watanabe05/17/2002
6Shota Shimizu02/02/2003
7Kouga Yoshida11/21/2002
8Kennji Sato (Cap)01/04/2003
9Takumi Kondo04/08/2002
10Takashi Kamei04/18/2002
11Shintarou Hayashi06/10/2002
12Tetsu Miura09/22/2002
13Seiya Nasu07/04/2002
14Syun Kitano07/16/2002
15Kensuke Ogura05/02/2003
16Reon Sato08/19/2002
17Takumi Asaoka08/29/2002
18Yamato Oketani10/18/2002
19Syunsuke Muramatsu06/03/2002
20Syun Sakurai07/16/2002
21Dan Suda12/13/2002
22Haruto Ozawa03/23/2003