Starting Lineup

# Name Birth Day
1Kanta Nakano12/05/2003
2Jyoji Tamura08/04/2002
3Ryusei Tanimoto10/07/2003
4Yuko Iwaki10/21/2002
5Taisei Bunai11/10/2002
6Sotaro Matsunaga07/04/2002
7Tsubasa Nakanishi09/07/2002
8Yuma Nakagawa07/02/2002
9Syuichi Kobayashi08/24/2003
10Soma Kado07/13/2002
11Reon Kanda06/05/2002
12Ryo Yoshino (Cap)04/10/2002
13Syunya Mizofuchi07/31/2002
14Shion Kawamura10/23/2002
15Ryota Nakano04/16/2002
16Kodai Inaba12/26/2003
17Eikichi Sawai02/13/2004