Starting Lineup

# Name Birth Day
1Kaito Suzuki (Cap)05/20/2002
2Eiki Kuroki07/05/2002
3Takaki Sekimoto10/16/2003
4Syunya Awada10/13/2002
5Hidetora Nasu02/24/2003
6Kouta Shiwachi11/06/2002
7Yuki Ando06/12/2003
8Jyonosuke Kawsaki07/30/2003
9Taiki Hidaka02/25/2003
10Kugo Migimatsu11/28/2002
11Daichi Kawagoe05/22/2003
12Horoki Takaura06/05/2003
13Tsubasa Kawano11/14/2002
14Hisateru Kondo10/01/2002
15Masaya Hikida11/27/2002
16Keito Kodama09/16/2002
17Kouta Kawano07/22/2002
18Tatsumi Nasu10/16/2002
19Soma Miura12/09/2002
20Shuri Kuroki06/13/2002
21Nui Ikeda07/22/2003
22Kaisei Asakura06/12/2003