Starting Lineup

# Name Birth Day
1Sosuke Ikai12/26/2002
2Kosei Takagi06/15/2003
3Hiroto Hashimoto12/24/2002
4Daiki Tatematu11/11/2002
5Masaki Yano12/14/2002
6Yuki Sahashi02/15/2003
7Yuta Ikeda (Cap)11/05/2002
8Sota Takeuchi06/28/2003
9Koji Minohora06/14/2002
10Yuta Hinoguchi11/19/2002
11Ryota Kimura02/21/2003
12Takuya Kojima04/10/2003
13Kazuya Yoshida03/28/2003
14Kosuke Dobasi01/21/2003
15Yuki Tuboi11/13/2003
16Takehiro Kakehi02/03/2004
17Hiroya Furuki12/06/2003
18Yushi Wada11/03/2003
19Kenichirou Oba11/12/2003
20Syunya Kataoka08/28/2003
21Tatuyuki Yamashiro08/03/2003
22Koki Saito10/22/2003