Starting Lineup

# Name Birth Day
1Takeru Mori10/11/2002
2Shu Sasaki10/21/2002
3Kansei Suzuki06/29/2002
4Hibiki Usui08/22/2002
5Takashi Yoshimura10/26/2002
6Ryu Harada05/22/2002
7Osuke Sakakibara05/14/2002
8Eisuke Kamiya07/04/2002
9Yuta Watanabe05/11/2002
10Haruma Ueno (Cap)05/09/2002
11Gakuto Kajiwara04/14/2002
12Haito Nakatani06/12/2002
13Taketo Ando05/13/2002
14Yusuke Arai12/25/2002
15Keigo Okamura06/24/2002
16Takero Nakagawa07/21/2003
17Kaoru Domae09/19/2003
18Ryuto Watanabe04/07/2002
19Seiji Aoki01/24/2004
20Kyuzo Sekita04/27/2002
21Haruki Kajiwara07/07/2003
22Taiki Matsunaga05/31/2002