Starting Lineup

# Name Birth Day
1Naoki Kawamata10/31/1985
2Hiroki Murakawa (Cap)01/19/1992
3Yusuke Nagae07/19/1985
4Yuji Hasegawa05/16/1988
5Cadeyrn Neville11/09/1988
6Sione Vatuvei03/14/1983
7Ryosei Kohara10/05/1993
8Scott Fuglistaller04/16/1987
9Takahiro Kimura12/09/1993
10Sam Greene08/16/1994
11Hajime Yamashita06/14/1992
12Wataru Kawai06/30/1987
13Benjamin Saunders09/29/1992
14Kento Matsui10/02/1991
15Manato Hasegawa09/07/1989
16Tomoya Watanabe05/07/1989
17Yuki Namioka05/03/1987
18Hirotaka Hirabara12/21/1986
19Tsuyoshi Matsuoka05/11/1981
20Peter Kimlin07/11/1985
21Ryoya Shimohira11/29/1990
22Katsuyuki Sakai09/07/1988
23Harry Jones11/17/1995