Starting Lineup

# Name Birth Day
1Motoki Yamazaki11/25/1988
2Takeshi Kizu07/15/1988
3Hiroshi Yamashita01/01/1986
4Jang Seokhwan11/27/1991
5Andries Bekker12/05/1983
6Ryuta Yasui12/06/1989
7Daiki Hashimoto02/07/1987
8Itaru Taniguchi10/01/1984
9Andrew Ellis02/21/1984
10Nicholas Ealey10/14/1988
11Tomoyuki Ochiai06/29/1994
12Ryohei Yamanaka (Cap)06/22/1988
13Issei Shige12/05/1994
14Kenji Shomen05/01/1983
15Codey Rei02/02/1989
16Tateo Kanai11/05/1984
17Raiko Katsuki06/12/1992
18Takayuki Watanabe05/27/1994
19Matt Vant Leven10/23/1987
20Kosuke Nishibayashi08/31/1990
21Jongchu Ryang12/14/1992
22Tonisio Vaihu02/12/1991
23Tsuyoshi Iguchi12/21/1989