Starting Lineup

# Name Birth Day
1Kengo Kitagawa08/27/1992
2Hiroaki Sugimoto02/27/1989
3Shoya Matsunami04/11/1992
4Hobum Kim12/10/1990
5Yuki Aoki02/23/1992
6Pieter Lappies Labuschagne01/11/1989
7Takeo Suenaga07/31/1994
8Nick DeJager02/07/1990
9Ippei Okada02/16/1994
10Hideyuki Moriwaki11/07/1985
11Ryoma Shirai10/06/1992
12Harumichi Tatekawa (Cap)12/02/1989
13Lionel Mapoe07/13/1988
14Yuji Ito02/06/1987
15Kazuhiro Goya04/21/1993
16Mitsuhisa Goto04/05/1985
17Kota Kaishi10/07/1994
18Taiki Koga04/06/1989
19Grant Hattingh10/03/1990
20Yuta Chiba12/21/1992
21Kazuhiro Taniguchi02/05/1995
22Sione Teaupa07/09/1992
23Hideto Kondo04/16/1993