Starting Lineup

# Name Birth Day
1Takatoshi Sugawara03/13/1987
2Shitara Tetsuya10/03/1986
3Akira Jo07/11/1988
4Shohei Yuzawa08/22/1988
5Samuela Anise08/30/1986
6Finau Tupa09/23/1989
7Naoto Shimada (Cap)05/21/1991
8Edward Quirk08/28/1991
9Kouki Arai05/14/1993
10Yu Tamura01/09/1989
11Hosea Saumaki05/10/1992
12Ryohei Mitomo12/21/1986
13Richard Arthur Havili04/16/1988
14Kenyu Fujimoto06/01/1990
15Tetsu Uehara02/05/1994
16Daisuke Kaneko08/12/1988
17SUGURU IGARASHI11/22/1993
18Kanta Higashionna11/26/1992
19Takashi Kikutani02/24/1980
20Shinichi Tanaka06/08/1994
21Takeru Fukui03/29/1990
22Kentaro Nagatomi04/02/1994
23Taisei Hayashi06/27/1992