Starting Lineup

# Name Birth Day
1SHUN OKABE02/17/1993
2HIROAKI USHIHARA01/17/1993
3HIROSHI KITAJIMA09/21/1985
4WIMPIE VANDERWALT01/06/1989
5JOE IONGI01/12/1986
6YOICHIRO TSUCHIYA12/04/1989
7DAISUKE YOKOYAMA12/25/1993
8RYAN KANKOWSKI10/14/1985
9SHIGERU KOHIYAMA10/13/1989
10RIAAN VILJOEN (Cap)04/01/1983
11TOMOHIRO KURATA10/16/1993
12YONNHI KIMU03/29/1993
13MIFIPOSETI PAEA07/06/1987
14YOSHIMI WATANABE10/21/1984
15SHOTA SAIGUCHI04/10/1986
16SHINSUKE YOSHIDA04/20/1985
17YOSUKE NISHIURA09/29/1990
18YUUKI KAWANO11/07/1984
19SOONCHAI PARK08/20/1985
20Warren Whiteley09/18/1987
21AKIRA INOUE04/12/1991
22YOSHIHITO SATO03/14/1990
23JEFFREYTSUYOSHI IEROME05/18/1982