Starting Lineup

# Name Birth Day
1Takahiro Sugiura10/04/1983
2Yasunori Hoshimoto (Cap)10/24/1989
3Hikaru Ishizawa05/12/1991
4Toshihiro Nishii12/03/1990
5KAZUKI KATO12/07/1994
6Shohei Shitayama07/19/1991
7Satoshi Tsuruoka07/28/1990
8Nardus Van Der Walt02/22/1992
9Kohei Hamazato05/25/1988
10Hiroshi Tashiro10/14/1987
11Andrew Everingham01/29/1987
12Andre Esterhuizen03/30/1994
13Siliva Ahio10/05/1986
14Karne Hesketh08/01/1985
15Binjamin Ray Yagi03/05/1988
16Kota Kumamoto11/24/1988
17Hencus Van Wyk03/02/1992
18Dongwon Shin12/12/1986
19Ryuichiro Fukutsubo08/16/1988
20Eito Tamura05/31/1982
21Satoru Sawatari08/02/1985
22Tatsuya Fukuzaki02/12/1994
23Sooyoung Wang05/11/1993