Starting Lineup

# Name Birth Day
1Keiichi Tanaka10/25/1989
2Hiroki Yuhara01/21/1984
3Takuma Asahara09/07/1987
4Kyosuke Kajikawa09/05/1987
5Naohiro Kotaki06/13/1992
6Hiroshi Yamamoto04/28/1986
7Takahiro Fujita06/17/1993
8Michael Leitch10/07/1988
9Takahiro Ogawa03/18/1991
10Stephen Donald12/03/1983
11Kai Ishii08/04/1993
12Keisuke Masuda05/02/1988
13Richard Kahui (Cap)06/09/1985
14Takehisa Usuzuki09/28/1985
15Coenraad Van Wyk01/08/1988
16Futoshi Mori04/25/1988
17Yu Chinen11/18/1990
18Ryota Fukamura07/23/1993
19Keisuke Matsuda01/06/1988
20Yoshitaka Tokunaga04/10/1992
21Keita Fujiwara06/27/1994
22Hayata Nakao01/20/1995
23Shohei Toyoshima01/09/1989