Starting Lineup

# Name Birth Day
1Keita Inagaki06/02/1990
2Atsushi Sakate06/21/1993
3Jiwon Koo07/20/1994
4Kazuki Himeno07/27/1994
5WIMPIE VANDERWALT01/06/1989
6Yoshitaka Tokunaga04/10/1992
7Shunsuke Nunomaki07/13/1992
8Michael Leitch (Cap)10/07/1988
9Fumiaki Tanaka01/03/1985
10Yu Tamura01/09/1989
11Akihito Yamada07/26/1985
12Ryoto Nakamura06/03/1991
13Sione Teaupa07/09/1992
14Lomano Lava LEMEKI01/20/1989
15Ryuji Noguchi07/15/1995
16Takeshi Hino01/20/1990
17Shintaro Ishihara06/17/1990
18Asaeli Ai Valu05/07/1989
19Kotaro Yatabe07/29/1986
20Uwe Helu07/12/1990
21Fetuani Lautaimi10/21/1992
22Shuhei Matsuhashi11/24/1993
23Yutaka Nagare09/04/1992
24Rikiya Matsuda05/03/1994
25Ryohei Yamanaka06/22/1988