Starting Lineup

# Name Birth Day
1Hisateru Hirashima01/15/1983
2Takeshi Kizu07/15/1988
3Hiroshi Yamashita01/01/1986
4Shoji Ito12/02/1980
5Isileli Nakajima07/09/1989
6Matt Vant Leven10/23/1987
7Kosuke Nishibayashi08/31/1990
8Itaru Taniguchi10/01/1984
9Andrew Ellis02/21/1984
10Nicholas Ealey10/14/1988
11Yoshikazu Ohashi05/18/1984
12Ryohei Yamanaka (Cap)06/22/1988
13Issei Shige12/05/1994
14Shintaro Hayashi09/13/1993
15Adam Ashley-Cooper03/27/1984
16Kentaro Nagasaki08/06/1991
17Motoki Yamazaki11/25/1988
18Takayuki Watanabe05/27/1994
19Ryuta Yasui12/06/1989
20Hikaru Hashimoto05/17/1993
21Jongchu Ryang12/14/1992
22Kenji Shomen05/01/1983
23Akihiro Shimizu02/18/1995