Starting Lineup

# Name Birth Day
1Daiki Toyota11/13/1988
2Atsushi Kashimoto (Cap)02/19/1988
3Kosuke Oike08/18/1993
4Kohei Yamaguchi08/11/1990
5Isamu Matsuoka05/01/1984
6Luke Thompson04/16/1981
7Shinri Tabuchi08/12/1992
8Iopu Iopu Aso04/01/1991
9Yusuke Mori11/10/1988
10Daisuke Noguchi06/14/1993
11Naoyoshi Shima07/29/1989
12Anthony Faingaa02/02/1987
13Kentaro Inami01/21/1993
14Naoki Morita08/05/1986
15Semisi Masirewa06/09/1992
16Kyungmun Wang09/12/1991
17Tomoki Yamaguchi09/28/1994
18Shuji Saita08/14/1988
19Mikio Sato11/12/1979
20Toetuu Taufa10/08/1980
21Aiko Sumiyoshi12/27/1994
22Yasumasa Shigemitsu01/06/1980
23NIGEL AH WONG05/30/1990