Starting Lineup

# Name Birth Day
1Yuki Namioka05/03/1987
2Tomoya Watanabe05/07/1989
3Hirotaka Hirabara (Cap)12/21/1986
4Tsuyoshi Matsuoka05/11/1981
5Yuji Hasegawa05/16/1988
6Sione Vatuvei03/14/1983
7Ryosei Kohara10/05/1993
8Peter Kimlin07/11/1985
9Daiki Konishi08/02/1987
10Francois Brummer05/17/1989
11Katsuyuki Sakai09/07/1988
12Vaka Joseph Wilson11/21/1981
13Hitoshi Matsumoto09/29/1993
14Benjamin Saunders09/29/1992
15Sam Greene08/16/1994
16Shota Hirono12/10/1993
17Naoki Kawamata10/31/1985
18Yusuke Nagae07/19/1985
19Kento Takeuchi11/16/1990
20Scott Fuglistaller04/16/1987
21Takahiro Kimura12/09/1993
22Yasunori Katagiri01/05/1992