Starting Lineup

# Name Birth Day
1Mao Enoki03/02/1991
2Yosuke Usui07/22/1985
3Takahiro Doi08/22/1986
4Waqa Sanaila07/17/1995
5Taku Hirosawa09/10/1986
6Tatsuru Oowada01/14/1992
7Ryoi Kamei (Cap)10/08/1994
8Adam Thomson03/13/1982
9Tomonori Kimura10/23/1992
10Yosuke Morita01/05/1989
11Sho Takenaka08/12/1992
12Shindo Kamaike10/23/1986
13Maritino Nemani05/25/1991
14Teruya Goto12/18/1991
15Hiromasa Yoshihiro04/02/1985
16Shin Kawamura08/06/1987
17Yuta Inose03/15/1982
18Hikaru Tanaka03/24/1989
19Yoshiya Hosoda08/05/1987
20George Risale01/22/1993
21LEE CADO12/27/1991
22Shigeki Morita05/22/1983
23Jordan Payne03/25/1993