Starting Lineup

# Name Birth Day
1Daisuke Yamashita01/19/1983
2Mitsumasa Harayama04/06/1993
3Yasuo Saruwatari09/28/1990
4Mark Abbott02/20/1990
5Shuhei Kawashita03/04/1983
6Masakazu Toyota05/15/1986
7Yusaku Kuwazuru10/23/1985
8Solomon King03/08/1985
9Takeshi Katsuki04/18/1982
10Hisatoshi Yamada08/30/1985
11Kouhei Ishigaki06/25/1993
12Lafaele Timothy08/19/1991
13Junshi Yamakita09/28/1991
14Taiki Koyanagi02/14/1984
15Taichi Yoshizawa07/18/1991
16Kousetu Kawati04/08/1993
17Tomohiro Tanaka10/24/1991
18Genki Tokushige08/27/1990
19Shuichi Kinoshita07/09/1990
20Kota Yamashita (Cap)01/26/1990
21MASAFUMI TANABE05/02/1994
22Masakazu Yatsumonji07/14/1993
23DANIEL PETERS06/04/1985