Starting Lineup

# Name Birth Day
1Ryutaro Ueda06/27/1990
2Ryo Miura11/17/1990
3Rui Sannomiya08/16/1994
4Shoma Makinouchi11/05/1994
5Isaac Ross10/27/1984
6Daisuke Kurihara03/17/1990
7Shokei Kin (Cap)10/03/1991
8Willem Britz08/31/1988
9Hayato Mitsui06/06/1992
10Jumpei Ogura07/11/1992
11Tasuku Koizumi04/19/1989
12Yuya Mizoguchi11/03/1989
13Takuya Ishibashi08/19/1992
14Ryo Tsuruda12/08/1988
15Brackin Karauria-Henry07/31/1988
16Takuru Suto11/15/1991
17Kabuto Anoku04/19/1993
18Shinsuke Ono10/30/1989
19Masaru Ishigami06/20/1981
20Rahboni Warren-Vosayaco09/28/1995
21Hirotomo Ono12/18/1990
22Shane Gates09/27/1992
23Max Woodward10/27/1990